Privacy

Privacyverklaring

Niets is zo persoonlijk als de liefde, maar als het gaat om online dating is niets zo belangrijk als de bescherming van jouw persoonsgegevens en identiteit. Wij willen dat jij goed weet hoe serieus wij dit nemen, en daarom hebben wij dit document voor je opgesteld.

We willen zo duidelijk en transparant mogelijk zijn. Daarom hebben we dit document bewust niet in allerlei juridische termen geschreven, maar in gewoon Nederlands. Iedereen moet direct kunnen begrijpen wat we bedoelen. Wij hebben niets te verbergen… behalve natuurlijk jouw persoonlijke informatie!

Het leek ons het meest logische om de uitleg van onze werkwijze aan de hand van vragen en antwoorden te doen.

A - Wie zijn jullie eigenlijk precies?
Wij zijn BizzKiss B.V., gevestigd in Schiedam aan de Lange Haven 32 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78135915. BizzKiss B.V. is de eigenaar van bizzkiss.nl. De naleving van de privacyregels wordt gecontroleerd door een externe en onafhankelijke jurist.

B - Hoe komen jullie aan mijn gegevens?
Die hebben we allemaal van jou gekregen. Alle informatie die wij over jou hebben is door jou zélf ingevuld en daarna opgeslagen in je profiel. Wij verzamelen op geen enkele andere manier informatie over jou.

C - En de informatie van de Kamer van Koophandel dan?
Dank je wel: dat wilden we net zeggen: behalve de informatie uit het Handelsregister inderdaad. Die hebben we namelijk van de Kamer van Koophandel gekregen. Dat hebben we echter niet zomaar gedaan: jij hebt ons daarvoor eerst expliciet toestemming gegeven, nadat je ons had verteld welk bedrijf precies van jou was. Jij hebt ook de kosten voor het opvragen van een KvK-uittreksel aan ons betaald.
Overigens ligt deze specifieke informatie iets anders: het Handelsregister is namelijk een “openbare bron” en al die informatie is in principe voor iedereen toegankelijk. Dat neemt niet weg dat wij ook deze informatie even goed beschermen en geheimhouden als iedere andere informatie.

D - Is er nog meer?
Ja, als laatste is er nog je bankinformatie. Bij de eerste registratie hebben wij jouw identiteit als de ondernemer achter jouw bedrijf geverifieerd aan de hand van de tenaamstelling van je bankrekening. Je hebt toen een iDealbetaling gedaan ter dekking van de kosten van het aanvragen van het uittreksel, maar ook met het doel dat we die twee met elkaar konden vergelijken.
Je IBAN en de tenaamstelling daarvan kunnen wij ook gebruiken voor het incasseren van je abonnementsbijdrage, als jij voor een lidmaatschapsvorm kiest die niet is vooruitbetaald via iDeal.

E - Toch even juridisch: wat is dan de wettelijke grondslag van die vastlegging van informatie?
Ok, vooruit, maar laten we dit dan eenvoudig houden: de wettelijke grondslag is jouw Toestemming. Bij je registratie dien je akkoord te gaan met deze privacyverklaring, waarmee je ons Toestemming geeft om jouw informatie op te slaan, te bewaren en te verwerken in een geautomatiseerd systeem.

F - Hoe lang bewaren jullie die informatie?
BizzKiss bewaart die informatie zolang we jouw Toestemming hebben. Als je die Toestemming echter intrekt (door je profiel te verwijderen) zullen wij de informatie binnen maximaal 6 weken uit onze bestanden verwijderen. Sommige informatie moeten wij echter bewaren:
- Je betalingsinformatie (we kunnen geen bankafschriften wissen, en we moeten van de Belastingdienst onze klanten en de herkomst van de omzet kunnen verantwoorden);
- Jouw toestemming voor automatische incasso van je abonnementsbijdrage (wij moeten achteraf altijd kunnen aantonen dat we hier toestemming voor hadden).

G - Wat is eigenlijk het doel van het verkrijgen en bewaren van die persoonsgegevens?
Een groot verschil tussen BizzKiss en praktisch iedere andere datingsite, is dat BizzKiss écht alleen voor een bepaalde doelgroep (ondernemers) is en dat wij “nepprofielen” op iedere mogelijke wijze willen voorkomen. Het mag nooit zo zijn dat iemand zich op de site ten onrechte als ondernemer uitgeeft, laat stáán dat iemand zich ten onrechte kan voordoen als de directeur van een of ander succesvol bedrijf. Stel je voor dat het jouw bedrijf was...
Daarom is het essentieel dat wij de exacte identiteit van de leden vaststellen.
Op bijna iedere andere website kan je zondermeer een anoniem profiel aanmaken en van alles op je profiel zetten, zonder enige controle. Bij BizzKiss is dat anders.
Behalve je in Nederland geregistreerde ondernemerschap, hebben wij overigens geen andere toelatingscriteria: iedereen is welkom ongeacht religie, etniciteit, seksuele geaardheid etc.

H - Over welke persoonsgegevens hebben wij het nou eigenlijk precies?
Laten we een onderscheid maken tussen persoons- en bedrijfsgegevens. Van je bedrijf leggen we in eerste instantie de volgende zaken vast, die afkomstig zijn uit het Handelsregister:
- KvK-nummer
- Vestigingsplaats
- Oprichtingsdatum
- Rechtsvorm
- Werkzame personen volgens de KvK
- Doelomschrijving volgens de KvK
- SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling van de KvK)

Van jou persoonlijk leggen we in eerste instantie de volgende zaken vast:
- Je naam volgens het Handelsregister
- Je emailadres
- Je geboortedatum volgens het Handelsregister
- De tenaamstelling van je bankrekening
- Je bankrekeningnummer (IBAN)
- IP-adres(sen)

In tweede instantie leggen we alle zaken vast die jij zelf aan je profiel toevoegt over jezelf als ondernemer en over jezelf als persoon, waaronder bijvoorbeeld beeldmateriaal van jezelf. We gaan hier nu niet de complete lijst weergeven van alles wat er ingevuld kan worden, het is slechts belangrijk om te begrijpen dat dit allemaal informatie is die jij zelf toevoegt aan je profiel. De complete lijst met alle mogelijke zaken die opgeslagen kunnen worden vind je hier.

I - Welke informatie is er zichtbaar voor anderen?
Bij online daten is het belangrijk dat je je veilig voelt, dus dat er niet meer wordt blootgegeven over jouw identiteit dan jij zelf wilt. Die keuze is aan jou. Als jij bijvoorbeeld een foto van jezelf zichtbaar maakt, voor iedereen of alleen voor bepaalde mensen, loop je nu eenmaal het risico dat je herkend wordt. Dat is inherent aan online daten, en die beslissing is dus helemaal aan jou.

J - Dus mijn bedrijfsnaam wordt bijvoorbeeld niet getoond?
Inderdaad, die wordt niet op je profiel getoond, het is jouw keuze om die openbaar te maken voor bepaalde anderen of niet. Standaard tonen wij de volgende zaken van jou en je bedrijf op je profiel, en jij kan die informatie trouwens zelf niet wijzigen:
- Je leeftijd
- De doelomschrijving zoals geregistreerd bij de KvK
- De vestigingsplaats van je bedrijf
- De leeftijd van je bedrijf
- De rechtsvorm van je bedrijf
- Het aantal werkzame personen

Het is belangrijk om te begrijpen dat de aard van BizzKiss jouw identiteit nooit voor honderd procent kan verhullen. Als Pietje Puk bijvoorbeeld een webdesigner uit Amsterdam is, dan zal niemand kunnen raden dat hij het is, want daar zijn er immers honderden van. Als Pietje Puk echter de eigenaar van een fietsenwinkel in een klein dorpje in Drenthe is, dan zal iemand anders via Google waarschijnlijk kunnen achterhalen om wie het gaat. Houd daar dus rekening mee.
Tot nu toe is trouwens gebleken dat dit helemaal geen problemen oplevert. Want laten we eerlijk zijn: iedereen is lid van de BizzKiss community voor een reden, en als je wilt gaan daten zal je toch je identiteit moeten onthullen, anders gaat het nooit tot een ontmoeting komen. Op iedere datingsite plaatsen mensen foto’s van zichzelf, en dat betekent nu eenmaal ook dat je herkend kan worden.

K - Welke rechten heb ik ten opzichte van BizzKiss over mijn persoonlijke informatie?
We worden nu toch weer heel even juridisch. Je hebt wettelijk de volgende rechten:
- Recht op inzage
- Recht op vergetelheid*
- Recht op rectificatie en aanvulling
- Recht op dataportabiliteit
- Recht op beperking van de verwerking
- Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering**
- Recht om bezwaar te maken
- Recht op duidelijke informatie over de gegevensverwerking

Kort gezegd komt het er op neer dat je ons op ieder moment kan vragen om je eigen gegevens in te zien, deze te laten aanpassen als ze onjuist zijn, of om ze te laten verwijderen (zie ook F). Je kan je met deze vragen (of iedere andere vraag over dit onderwerp) tot ons richten via melding@bizzkiss.nl en wij zullen altijd binnen uiterlijk drie werkdagen reageren op je vraag.

* Je gegevens worden vanzelf gewist als je je profiel verwijdert (zie ook F). Als je echter om verwijdering van je gegevens vraagt door middel van het sturen van een email, dan wordt je profiel dus ook verwijderd, en is het niet mogelijk om je account later nog te herstellen (alles is immers gewist).

** BizzKiss heeft de ambitie om steeds intelligentere matchingen tot stand te brengen. Stel dat wij bijvoorbeeld uit data-analyses zouden afleiden dat kapsters en melkveehouders bijna nooit met elkaar matchen, maar kapsters en aannemers wél, dan zou dat effect kunnen hebben op de prioriteit of volgorde waarmee wij bepaalde profielen aan kapsters voorstellen. Dit soort automatische profilering streven wij wel degelijk na om het succes op het vinden van een geschikte match te vergroten. Als je hier een probleem mee hebt, dan kan je dit laten weten via melding@bizzkiss.nl.

Als je meer wilt weten over jouw rechten, klik dan hier voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

L - Deelt BizzKiss mijn informatie met derden?
Nee, absoluut niet, en al helemaal niet voor commerciële doeleinden. Je hoeft dus ook niet bang te zijn voor allerlei emails met aanbiedingen en dergelijke van bedrijven waar je nog nooit van gehoord hebt. Wij garanderen je dat wij niets met derden zullen delen.

M - Zijn hier dan helemaal geen uitzonderingen op?
Nou ja, onze externe accountant heeft toegang tot de financiële administratie en dus de basale klantinformatie, dat kunnen we moeilijk voorkomen. Ook het bedrijf dat onze website heeft gebouwd, het onderhoud pleegt, eventuele bugs oplost en nieuwe uitbreidingen en verbeteringen maakt heeft toegang tot de databases. Alle betalingen lopen via Mollie Payments, dus daar is dat specifieke stuk informatie vastgelegd. Verder is het nooit uit te sluiten dat wij bepaalde informatie zouden moeten overdragen op grond van een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel. Bijvoorbeeld aan de politie of de Belastingdienst. Het belangrijkste om te weten, is echter dat wij informatie alléén aan derden beschikbaar stellen als dat absoluut noodzakelijk is voor onze eigen goede en fatsoenlijke bedrijfsvoering, of als we daartoe écht verplicht worden.

N - Dus mijn gegevens worden helemaal niet voor reclamedoeleinden gebruikt?
Zo is het ook niet helemaal. Wij behouden ons namelijk het recht voor om je via de website of via email op de hoogte te stellen van bepaalde acties van ons. Dat kan ook een actie in combinatie met een externe partner zijn, gericht op een dating experience of misschien wel gewoon simpelweg iets waarvan wij denken dat je daar als ondernemer belang bij hebt. Het belangrijkste om te weten is dat wij in zo’n geval jouw gegevens niet verstrekken aan een derde partij, tenzij je dit zelf bewust doet (bijvoorbeeld door je ergens voor aan te melden op de website van die derde partij).

O - Kan een zoekmachine zoals Google bij mijn informatie komen?
De informatie “achter de inlog” is op geen enkele manier toegankelijk voor welke zoekmachine dan ook, en deze zal dan ook nooit op internet te vinden zijn. Wij maken zelf wel gebruik van Google Analytics om bijvoorbeeld traffic en trends op onze eigen website te meten, maar deze informatie is louter voor eigen gebruik.

P - Hoe zit het trouwens met correspondentie e.d.?
Als je met ons communiceert via email of door het invullen van een contactformulier, ben jij om te beginnen natuurlijk zelf degene die bepaalt welke informatie je daarin met ons deelt. Wij bewaren de correspondentie zolang deze nodig is om de conversatie te voeren c.q. af te handelen, en wij redelijkerwijs nog een vervolgreactie, antwoord of andere opvolging kunnen verwachten. In de zevende maand na beëindiging c.q. afronding van de conversatie (dus na een halfjaar) zullen wij de betreffende informatie verwijderen. Als je daarna nog terugkomt op een eerder gestelde vraag, zijn wij dus niet meer in het bezit van de eerdere correspondentie, dus houd daar rekening mee. Een uitzondering op deze regel zijn conversaties die gaan over bijvoorbeeld financiën of (mogelijk) juridische zaken, waarvan wij oordelen dat het redelijkerwijs essentieel is voor ons bedrijfsbelang dat wij deze langer bewaren.

Q - Moeten we het nog hebben over Cookies?
Zeker wel, die zijn namelijk reuze belangrijk. Bij je eerste bezoek aan onze website (vanaf een bepaald IP-adres) krijg je de melding dat BizzKiss cookies gebruikt. We onderscheiden drie soorten cookies:
Functioneel: deze bevorderen een optimaal gebruik van de website, maar zijn bijvoorbeeld ook handig voor het onthouden van je inloggegevens etc.
Analytics: deze helpen ons om het gebruik en de performance van de website te meten en te verbeteren.
Marketing: deze helpen ons om te zien welke IP-adressen er op onze website zijn geweest en om die informatie te gebruiken voor marketingdoeleinden. 
We hebben de melding die aan een nieuwe bezoeker wordt gepresenteerd zo duidelijk en makkelijk mogelijk gemaakt. Een bezoeker kan alle soorten cookies accepteren, of even gemakkelijk ieder van de drie categorieën cookies met een simpele handeling aan- of uitvinken. De gekozen voorkeur wordt onthouden en bij ieder volgend bezoek toegepast.
Als een bezoeker helemaal geen keuze maakt, worden er geen cookies opgeslagen. De cookymelding wordt in dit geval bij een nieuw bezoek ook opnieuw weer gepresenteerd.

R - En als ik nou nog meer vragen heb?
Mocht je nog meer willen weten over dit onderwerp (of het ergens niet mee eens zijn) dan kan je ons emailen op melding@bizzkiss.nl en wij zullen je altijd binnen uiterlijk drie werkdagen beantwoorden!

Ontmoet gelijkgestemden. Vind je date!
Ik schrijf mij in!